Tham Quan Trực Tuyến Chuyên gia tôm

vi VI

en EN
07.Tháng Bảy.2022

Farm Sơn Trường – Hải Phòng

Farm Sơn Trường – Hải Phòng – Sản lượng: 300 tấn (3 lần thu). Tổng doanh thu: 36,3 tỉ VNĐ Lợi nhuận: 15 tỉ VNĐ.

Farm Sơn Trường – Hải Phòng – Sản lượng: 300 tấn (3 lần thu). Tổng doanh thu: 36,3 tỉ VNĐ Lợi nhuận: 15 tỉ VNĐ.

Tin liên quan

Nuôi tôm thương phẩm

Nuôi tôm thương phẩm

Con tôm hoàn hảo của Việt Úc

CHUYÊN GIA TÔM chuyengiatom.com

Xem trang

MUA
TÔM THƯƠNG PHẨM
& TÔM CHẾ BIẾN

Tập đoàn Việt Úc
tuyển dụng

Xem trang

Về đầu trang