Tham Quan Trực Tuyến Chuyên gia tôm

vi VI

en EN
07.Tháng Bảy.2022

Farm Sơn Trường – Hải Phòng

Farm Sơn Trường – Hải Phòng – Sản lượng: 300 tấn (3 lần thu). Tổng doanh thu: 36,3 tỉ VNĐ Lợi nhuận: 15 tỉ VNĐ.

Farm Sơn Trường – Hải Phòng – Sản lượng: 300 tấn (3 lần thu). Tổng doanh thu: 36,3 tỉ VNĐ Lợi nhuận: 15 tỉ VNĐ.

Tin liên quan

TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023

Nuôi tôm thương phẩm

Nuôi tôm thương phẩm

CHUYÊN GIA TÔM chuyengiatom.com

Xem trang

TÔM GIỐNG
CÔNG NGHỆ CAO

Xem trang

TÔM CHẾ BIẾN
TÔM THƯƠNG PHẨM

Xem trang

Về đầu trang