Tham Quan Trực Tuyến Chuyên gia tôm

vi VI

en EN
07.Tháng Bảy.2022

Farm Hùng Nga – Thanh Hoá

Farm Hùng Nga – Thanh Hoá – Sản lượng: 130 tấn (3 lần thu). Tổng doanh thu: 20,8 tỉ VNĐ Lợi nhuận: 10,8 tỉ VNĐ.

Farm Hùng Nga – Thanh Hoá – Sản lượng: 130 tấn (3 lần thu). Tổng doanh thu: 20,8 tỉ VNĐ Lợi nhuận: 10,8 tỉ VNĐ

Tin liên quan

Nuôi tôm thương phẩm

Nuôi tôm thương phẩm

Con tôm hoàn hảo của Việt Úc

CHUYÊN GIA TÔM chuyengiatom.com

Xem trang

MUA
TÔM THƯƠNG PHẨM
& TÔM CHẾ BIẾN

Tập đoàn Việt Úc
tuyển dụng

Xem trang

Về đầu trang