Tham Quan Trực Tuyến Chuyên gia tôm

vi VI

en EN

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

Sắp xếp theo

29-11-2021

Thông báo chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn

Xem trước Tải xuống (1)

26-11-2021

Thông báo chốt danh sách cổ đông dự họp bất thường lần 1 năm 2022

Xem trước Tải xuống (1)

04-11-2021

Thông báo lần 3 liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2021

Xem trước Tải xuống (1)

29-10-2021

Đính chính Quyết Định số 01/2021/QĐ-ĐHĐCĐ.VUBT ngày 28/04/2021

Tải xuống (3)

27-10-2021

Thông báo lần 2 liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2021

Xem trước Tải xuống (1)

19-10-2021

Thông báo lần 1 liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2021

Xem trước Tải xuống (1)

Báo cáo tài chính

Sắp xếp theo

Dữ liệu đang được cập nhật

CHUYÊN GIA TÔM chuyengiatom.com

Xem trang

TÔM GIỐNG
CÔNG NGHỆ CAO

Xem trang

TÔM CHẾ BIẾN
TÔM THƯƠNG PHẨM

Xem trang

Về đầu trang