Tham Quan Trực Tuyến Chuyên gia tôm

vi VI

en EN

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

Sắp xếp theo

12-01-2022

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS (nhiệm kỳ 2020-2024) (bầu bổ sung)

Tải xuống (2)

01-01-2022

Thông báo thay đổi địa điểm họp và tài liệu họp sửa đổi, bổ sung lần 1

Tải xuống (2)

28-12-2021

Đơn đề cử thành viên HĐQT và BKS (kèm hồ sơ ứng viên)

Tải xuống (2)

22-12-2021

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Nguyễn Kim Thùa)

Xem trước Tải xuống (1)

18-12-2021

Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 (kèm tài liệu họp)

Tải xuống (2)

14-12-2021

Thư từ nhiệm của thành viên HĐQT và BKS

Xem trước Tải xuống (1)

Báo cáo tài chính

Sắp xếp theo

Dữ liệu đang được cập nhật

CHUYÊN GIA TÔM chuyengiatom.com

Xem trang

TÔM GIỐNG
CÔNG NGHỆ CAO

Xem trang

TÔM CHẾ BIẾN
TÔM THƯƠNG PHẨM

Xem trang

Về đầu trang