VIET-UC SEAFOOD CORPORATION HEADQUATERS

22 Le Thanh Ton St, Ben Nghe Ward, Dist 1, HCM City

VIET - UC CA MAU COMPANY LIMITED

Duong Keo Hamlet, Tan An Tay Ward, Ngoc Hien Dist, Ca Mau Prov

VIET – UC PANGASIUS JOINT STOCK COMPANY

Vinh Buong Hamlet, Vinh Hoa Ward, Tan Chau Town, An Giang Prov

VIET – UC PHUOC DINH COMPANY LIMITED

Son Hai Hamlet, Phuoc Dinh Ward, Thuan Nam Dist, Ninh Thuan Prov

VIET - UC BAC LIEU JOINT STOCK COMPANY

Nha Mat Hamlet, Nha Mat Ward, Bac Lieu City, Bac Lieu Prov

VIET – UC BEN TRE ONE MEMBER COMPANY LIMITED

Bao Thuan Ward, Ba Tri Dist, Ben Tre Prov

VIET – UC BINH DINH JOINT STOCK COMPANY

Xuan Thanh Nam Hamlet, My An Ward, Phu My Dist, Binh Dinh Prov

VIET - UC BAC LIEU JOINT STOCK COMPANY BRANCH

Vinh Lac Hamlet, Vinh Thinh Ward, Hoa Binh Dist, Bac Lieu Prov

VIET – UC AQUA FEED COMPANY LIMITED

An Hiep Industrial area, An Hiep Ward, Chau Thanh Dist, Ben Tre Prov

VIET – UC PHU MY COMPANY LIMITED

My Thanh Ward, Phu My Dist, Binh Dinh Prov

VIET - UC NHA MAT JOINT STOCK COMPANY

Giong Nhan Hamlet, Nha Mat Ward, Bac Lieu City, Bac Lieu Prov

VIET – UC SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY

Km1595, Highway 1A, Vinh Tan Village, Tuy Phong Dist, Binh Thuan Prov

VIET – UC NGHE AN COMPANY LIMITED

Quynh Mynh Ward, Quynh Luu Dist, Nghe An Prov

VIET - UC SOC TRANG COMPANY LIMITED

Huynh Ky Hamlet, Vinh Hai Ward, Vinh Chau Town, Soc Trang Prov

VIET – UC QUANG NINH COMPANY LIMITED

Phuc Tien Hamlet, Tan Lap Ward, Dam Ha Dist, Quang Ninh Prov

VIET – UC NINH THUAN COMPANY LIMITED

Hoa Thanh Hamlet, An Hai Ward, Ninh Phuoc Dist, Ninh Thuan Prov

Công ty Cổ phần Thủy Sản Việt - Úc

Địa chỉ: Km 1595, QL1A, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Số điện thoại: 0252 3853 853

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3400322504

Ngày cấp: 10/07/2001

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Thuận