Tập đoàn Việt - Úc tham gia hội nghị ngành tôm tại Cà Mau.

Tập đoàn Việt - Úc tham gia hội nghị ngành tôm tại Cà Mau.

Special Reports

Top News

  VIET-UC SEAFOOD CORPORATION HEADQUATERS

  22 Le Thanh Ton St, Ben Nghe Ward, Dist 1, HCM City

  VIET - UC CA MAU COMPANY LIMITED

  Duong Keo Hamlet, Tan An Tay Ward, Ngoc Hien Dist, Ca Mau Prov

  VIET – UC PANGASIUS JOINT STOCK COMPANY

  Vinh Buong Hamlet, Vinh Hoa Ward, Tan Chau Town, An Giang Prov

  VIET – UC PHUOC DINH COMPANY LIMITED

  Son Hai Hamlet, Phuoc Dinh Ward, Thuan Nam Dist, Ninh Thuan Prov

  VIET - UC BAC LIEU JOINT STOCK COMPANY

  Nha Mat Hamlet, Nha Mat Ward, Bac Lieu City, Bac Lieu Prov

  VIET – UC BEN TRE ONE MEMBER COMPANY LIMITED

  Bao Thuan Ward, Ba Tri Dist, Ben Tre Prov

  VIET – UC BINH DINH JOINT STOCK COMPANY

  Xuan Thanh Nam Hamlet, My An Ward, Phu My Dist, Binh Dinh Prov

  VIET - UC BAC LIEU JOINT STOCK COMPANY BRANCH

  Vinh Lac Hamlet, Vinh Thinh Ward, Hoa Binh Dist, Bac Lieu Prov

  VIET – UC AQUA FEED COMPANY LIMITED

  An Hiep Industrial area, An Hiep Ward, Chau Thanh Dist, Ben Tre Prov

  VIET – UC PHU MY COMPANY LIMITED

  My Thanh Ward, Phu My Dist, Binh Dinh Prov

  VIET - UC NHA MAT JOINT STOCK COMPANY

  Giong Nhan Hamlet, Nha Mat Ward, Bac Lieu City, Bac Lieu Prov

  VIET – UC SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY

  Km1595, Highway 1A, Vinh Tan Village, Tuy Phong Dist, Binh Thuan Prov

  VIET – UC NGHE AN COMPANY LIMITED

  Quynh Mynh Ward, Quynh Luu Dist, Nghe An Prov

  VIET - UC SOC TRANG COMPANY LIMITED

  Huynh Ky Hamlet, Vinh Hai Ward, Vinh Chau Town, Soc Trang Prov

  VIET – UC QUANG NINH COMPANY LIMITED

  Phuc Tien Hamlet, Tan Lap Ward, Dam Ha Dist, Quang Ninh Prov

  VIET – UC NINH THUAN COMPANY LIMITED

  Hoa Thanh Hamlet, An Hai Ward, Ninh Phuoc Dist, Ninh Thuan Prov

  Công ty Cổ phần Thủy Sản Việt - Úc

  Địa chỉ: Km 1595, QL1A, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

  Số điện thoại: 0252 3853 853

  Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3400322504

  Ngày cấp: 10/07/2001

  Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Thuận