Top News

Special Reports

TĐVU | HỘI NGHỊ NGÀNH TÔM - NĂM 2018 BỨT PHÁ CỦA NGÀNH TÔM

Lễ công bố chương trình tôm giống

Tập đoàn nghiên cứu thành công tôm bố mẹ

Cơ hội nâng tầm tôm việt

Khu nông nghiệp công nghệ cao phát triển ngành tôm - VTV

x
`

Viet-Uc News Bulletin

VIET-UC SEAFOOD CORPORATION HEADQUATERS

22 Le Thanh Ton St, Ben Nghe Ward, Dist 1, HCM City

VIET - UC CA MAU COMPANY LIMITED

Duong Keo Hamlet, Tan An Tay Ward, Ngoc Hien Dist, Ca Mau Prov

VIET – UC PANGASIUS JOINT STOCK COMPANY

Vinh Buong Hamlet, Vinh Hoa Ward, Tan Chau Town, An Giang Prov

VIET – UC PHUOC DINH COMPANY LIMITED

Son Hai Hamlet, Phuoc Dinh Ward, Thuan Nam Dist, Ninh Thuan Prov

VIET - UC BAC LIEU JOINT STOCK COMPANY

Nha Mat Hamlet, Nha Mat Ward, Bac Lieu City, Bac Lieu Prov

VIET – UC BEN TRE ONE MEMBER COMPANY LIMITED

Bao Thuan Ward, Ba Tri Dist, Ben Tre Prov

VIET – UC BINH DINH JOINT STOCK COMPANY

Xuan Thanh Nam Hamlet, My An Ward, Phu My Dist, Binh Dinh Prov

VIET - UC BAC LIEU JOINT STOCK COMPANY BRANCH

Vinh Lac Hamlet, Vinh Thinh Ward, Hoa Binh Dist, Bac Lieu Prov

VIET – UC AQUA FEED COMPANY LIMITED

An Hiep Industrial area, An Hiep Ward, Chau Thanh Dist, Ben Tre Prov

VIET – UC PHU MY COMPANY LIMITED

My Thanh Ward, Phu My Dist, Binh Dinh Prov

VIET - UC NHA MAT JOINT STOCK COMPANY

Giong Nhan Hamlet, Nha Mat Ward, Bac Lieu City, Bac Lieu Prov

VIET – UC SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY

Km1595, Highway 1A, Vinh Tan Village, Tuy Phong Dist, Binh Thuan Prov

VIET – UC NGHE AN COMPANY LIMITED

Quynh Mynh Ward, Quynh Luu Dist, Nghe An Prov

VIET - UC SOC TRANG COMPANY LIMITED

Huynh Ky Hamlet, Vinh Hai Ward, Vinh Chau Town, Soc Trang Prov

VIET – UC QUANG NINH COMPANY LIMITED

Phuc Tien Hamlet, Tan Lap Ward, Dam Ha Dist, Quang Ninh Prov

VIET – UC NINH THUAN COMPANY LIMITED

Hoa Thanh Hamlet, An Hai Ward, Ninh Phuoc Dist, Ninh Thuan Prov

Công ty Cổ phần Thủy Sản Việt - Úc

Địa chỉ: Km 1595, QL1A, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Số điện thoại: 0252 3853 853

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3400322504

Ngày cấp: 10/07/2001

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Thuận